SAHO LAND
Hotline : 0937 738 681
720a Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.